By - admin

可充抵保证金证券调整通知20161209

2016122交上所深市独立出场融资融券可苗条的为保证金使结合的告诉,告诉规则20161212日定态市盈率300前文股票或公司业绩失去,它不克被替换成保证金保证金。我公司对融资融券可充抵保证金股票及合作的停止苗条的。苗条的后公司融资融券可充抵保证金股票及合作的列举如下:

使结合行为准则

使结合省略

合作的

000001

好堆

70

000002

万  科A

70

000004

规定农业科学

0

000005

世纪星源

0

000006

深A

65

000007

全 新 好

0

000008

深圳市高速铁路

60

000009

奇纳宝安

70

000010

斑斓生态

55

000011

深所有权A

65

000012

南 塑料的A

65

000014

沙河股票

65

000016

深炕甲甲

0

000017

深奇纳

0

000018

深圳市中国长城计算机群像公司

65

000019

深宝A

0

000020

深A

0

000021

深 科 技

65

000022

深湾A

65

000023

深A

55

000025

特 控制A

0

000026

飞亚达手表A

65

000027

深圳精力

65

000028

规定药物浓度

65

000029

深房A

65

000030

丰厚的奥林匹斯山的股票

65

000031

中粮房屋

70

000032

深桑达A

60

000034

神州数码

0

000035

奇纳天楹

65

000036

华联桩

60

000038

深 大 通

0

000039

中集群像

70

000040

东旭彼苍

45

000042

中洲牌桩

65

000043

中航房屋

65

000045

深纺织A

0

000046

发表评论

Your email address will not be published.
*
*